خودروهای دیزلی

نوار کناری
حالت نمایش:
 روغن موتور ایرانول سی ان جی باس (CNG-BUS)
نمایش سریع

روغن موتور ایرانول سی ان جی باس (CNG-BUS)

ایرانول سی ان جی باس  (CNG-BUS) با استفاده از روغن پایه ی پارافینیک با شاخص گرانروی بالا و انجام فرآیند تصفیه با هیدروژن (Hydrofinishinig) و مواد افزودنی مرغوب، جهت مصرف در موتورهای دیزلی-گازسوز به منظور استفاده در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده است.سطوح کارایی:MB226.9MAN3271VolvoCNGRenault TruckRGDموارد کاربرد:جهت مصرف ..

 پارس ارس 20W50 با حجم 1 لیتر
عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

پارس ارس 20W50 با حجم 1 لیتر

پارس ارس، روغن موتورچند درجه ای(مالتي گريد) با گرانروی 20W50  است كه با بهره گيري از روغن پایه مرغوب و مواد افزودنی مناسب برای استفاده در انواع موتورهاي بنزيني و ديزلي (توربوشارژ) مطابق با سطح کارآیی CD/API SG توليد گرديده است.سطوح کارایی:APISG/CDMIL-L-46152Dموارد کاربرد:خودروهای بنزینی طراحی شده تا سال 1993 میلادی و دیزلی توربو شارژمشخصات(حد ..

ایرانول  (D-7000 (40 حجم 20 لیتر
عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

ایرانول (D-7000 (40 حجم 20 لیتر

330,000تومان

ایرانول D-7000 با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب جهت مصرف در موتورهای دیزلی سنگین به منظور استفاده در شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده است.سطوح کارایی:APICD/SEMIL-L2104DAllisonC-3CaterpillarTO-2ISIRI6279موارد کاربرد:جهت مصرف در موتورهای دیزلی سوپر شارژ در مواردی که سطوح کارایی فوق توسط سازنده ت..

ایرانول (30)D-5000 بشکه
نمایش سریع

ایرانول (30)D-5000 بشکه

ایرانول D-5000 با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی  مناسب بمنظور استفاده در شرایط آب و هوایی و جاده ای ایران نیز تولید گردیده است.سطوح کارایی:APICDISIRI1342موارد کاربرد:جهت مصرف در موتورهای دیزلی سوپر شارژ در مواردی که سطوح کارایی فوق توسط سازنده توصیه گردیده است.ویژگی ها:خاصیت ضد سائیدگی و ممانعت از..

ایرانول (40)D-5000 بشکه
نمایش سریع

ایرانول (40)D-5000 بشکه

ایرانول D-5000 با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی  مناسب بمنظور استفاده در شرایط آب و هوایی و جاده ای ایران نیز تولید گردیده است.سطوح کارایی:APICDISIRI1342موارد کاربرد:جهت مصرف در موتورهای دیزلی سوپر شارژ در مواردی که سطوح کارایی فوق توسط سازنده توصیه گردیده است.ویژگی ها:خاصیت ضد سائیدگی و ممانعت از..

ایرانول (50)D-5000 بشکه
عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

ایرانول (50)D-5000 بشکه

ایرانول D-5000 با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی  مناسب بمنظور استفاده در شرایط آب و هوایی و جاده ای ایران نیز تولید گردیده است.سطوح کارایی:APICDISIRI1342موارد کاربرد:جهت مصرف در موتورهای دیزلی سوپر شارژ در مواردی که سطوح کارایی فوق توسط سازنده توصیه گردیده است.ویژگی ها:خاصیت ضد سائیدگی و ممانعت از..

ایرانول (D-5000(30 بشکه
نمایش سریع

ایرانول (D-5000(30 بشکه

ایرانول D-5000 با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی  مناسب بمنظور استفاده در شرایط آب و هوایی و جاده ای ایران نیز تولید گردیده است.سطوح کارایی:APICDISIRI1342موارد کاربرد:جهت مصرف در موتورهای دیزلی سوپر شارژ در مواردی که سطوح کارایی فوق توسط سازنده توصیه گردیده است.ویژگی ها:خاصیت ضد سائیدگی و ممانعت از..

ایرانول (D-5000(50 حجم 20 لیتر
نمایش سریع

ایرانول (D-5000(50 حجم 20 لیتر

ایرانول D-5000 با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی  مناسب بمنظور استفاده در شرایط آب و هوایی و جاده ای ایران نیز تولید گردیده است.سطوح کارایی:APICDISIRI1342موارد کاربرد:جهت مصرف در موتورهای دیزلی سوپر شارژ در مواردی که سطوح کارایی فوق توسط سازنده توصیه گردیده است.ویژگی ها:خاصیت ضد سائیدگی و ممانعت از..

ایرانول (D-7000 (20W50 بشکه
نمایش سریع

ایرانول (D-7000 (20W50 بشکه

ایرانول D-7000 با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب جهت مصرف در موتورهای دیزلی سنگین به منظور استفاده در شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده است.سطوح کارایی:APICD/SEMIL-L2104DAllisonC-3CaterpillarTO-2ISIRI6279موارد کاربرد:جهت مصرف در موتورهای دیزلی سوپر شارژ در مواردی که سطوح کارایی فوق توسط سازنده ت..

ایرانول (D-7000 (20W50 حجم 20 لیتر
نمایش سریع

ایرانول (D-7000 (20W50 حجم 20 لیتر

ایرانول D-7000 با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب جهت مصرف در موتورهای دیزلی سنگین به منظور استفاده در شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده است.سطوح کارایی:APICD/SEMIL-L2104DAllisonC-3CaterpillarTO-2ISIRI6279موارد کاربرد:جهت مصرف در موتورهای دیزلی سوپر شارژ در مواردی که سطوح کارایی فوق توسط سازنده ت..

ایرانول (D-7000 (40 بشکه
نمایش سریع

ایرانول (D-7000 (40 بشکه

ایرانول D-7000  با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب جهت مصرف در موتورهای دیزلی سنگین بمنظور استفاده در شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده  است.سطوح کارایی:APICD/SEMIL-L2104DAllisonC-3CaterpillarTO-2ISIRI6279موارد کاربرد:جهت مصرف در موتورهای دیزلی سوپر شارژ در مواردی که سطوح کارایی فوق توس..

ایرانول (D-7000 (50 بشکه
نمایش سریع

ایرانول (D-7000 (50 بشکه

ایرانول D-7000  با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب جهت مصرف در موتورهای دیزلی سنگین بمنظور استفاده در شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده  است.سطوح کارایی:APICD/SEMIL-L2104DAllisonC-3CaterpillarTO-2ISIRI6279موارد کاربرد:جهت مصرف در موتورهای دیزلی سوپر شارژ در مواردی که سطوح کارایی فوق توس..

ایرانول (D-7000 (50 حجم 20 لیتر
عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

ایرانول (D-7000 (50 حجم 20 لیتر

340,000تومان

ایرانول D-7000 با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب جهت مصرف در موتورهای دیزلی سنگین به منظور استفاده در شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده است.سطوح کارایی:APICD/SEMIL-L2104DAllisonC-3CaterpillarTO-2ISIRI6279موارد کاربرد:جهت مصرف در موتورهای دیزلی سوپر شارژ در مواردی که سطوح کارایی فوق توسط سازنده ت..

ایرانول 6000 حجم 1 لیتر (20W50)
نمایش سریع

ایرانول 6000 حجم 1 لیتر (20W50)

20,000تومان

ایرانول 6000 با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب بمنظور استفاده در تمامی فصول و مناسب شرایط آب و هوایی تولید گردیده است.سطوح کارایی:APISF/CCISIRI4783این روغن مناسب جهت مصرف در موتورهای بنزینی و دیزلی سبک غیر سوپر شارژ در مواردی که سطوح کیفیت فوق توصیه گردیده است . این روغن، مخصوص موتورهای بنزینی طرا..

ایرانول 6000 فلزی حجم 4 لیتر 20W50
نمایش سریع

ایرانول 6000 فلزی حجم 4 لیتر 20W50

64,000تومان

ایرانول 6000 با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب بمنظور استفاده در تمامی فصول و مناسب شرایط آب و هوایی تولید گردیده است.سطوح کارایی:APISF/CCISIRI4783این روغن مناسب جهت مصرف در موتورهای بنزینی و دیزلی سبک غیر سوپر شارژ در مواردی که سطوح کیفیت فوق توصیه گردیده است . این روغن، مخصوص موتورهای بنزینی طرا..

نمایش 1 تا 15 از 460 (31 صفحه)