90

نوار کناری
حالت نمایش:
روغن دنده بهران سمند MB 90 بشکه
عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

روغن دنده بهران سمند MB 90 بشکه

بهران سمند MB روغن دنده مرغوب است که با درجات گرانروی مختلف تهیه شده و برای روانکاری سیستم انتقال نیروی دستی انواع خودروهای بنزینی و دیزلی سبک و سنگین که در شرایط بار و دمای بالا کار می کنند، پیشنهاد می شود.این محصول با استفاده از روغن پایه معدنی و سینتتیک مرغوب و مواد افزودنی مناسب تهیه می شود. بهران سمند MB را شرکت Daimler AG (BENZ) و ZF آلم..

روغن دنده بهران سمند VMB 90 بشکه
عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

روغن دنده بهران سمند VMB 90 بشکه

بهران سمند VMB روغن دنده مرغوب با قدرت تحمل بار بسیار عالی است که با درجات گرانروی مختلف تهیه می شود. این محصول برای روانکاری سیستم انتقال نیروی دستی (جعبه دنده و دیفرانسیل) انواع خودروهای بنزینی و دیزلی سبک و سنگین که در شرایط بار و دمای بالا کار می کنند پیشنهاد می شود. این محصول با استفاده از روغن پایه معدنی و سینتتیک مرغوب و مواد افزودنی مناسب ت..

روغن دنده و دیفرانسیل خودرو ایرانول (Xp (90 بشکه
نمایش سریع

روغن دنده و دیفرانسیل خودرو ایرانول (Xp (90 بشکه

ایرانول XP با استفاده از روغن پایه پارافینیک مرغوب حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب مقاوم در مقابل فشارهای بالا (Extreme Pressure) تولید گردیده است.سطوح کارایی:APIGL-5MILL-2105 Dموارد کاربرد:در کلیه جعبه دنده های غیر اتوماتیک خودروهای سبک و سنگین و سایر وسایل نقلیه و کلیه سیستمهای انتقال نیرو  که استانداردهای فوق توصیه گردید..

روغن دنده و دیفرانسیل خودرو ایرانول (Xp (90 حجم 1 لیتر
نمایش سریع

روغن دنده و دیفرانسیل خودرو ایرانول (Xp (90 حجم 1 لیتر

ایرانول XP با استفاده از روغن پایه پارافینیک مرغوب حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب مقاوم در مقابل فشارهای بالا (Extreme Pressure) تولید گردیده است.سطوح کارایی:APIGL-5MILL-2105 Dموارد کاربرد:در کلیه جعبه دنده های غیر اتوماتیک خودروهای سبک و سنگین و سایر وسایل نقلیه و کلیه سیستمهای انتقال نیرو  که استانداردهای فوق توصیه گردید..

روغن دنده و دیفرانسیل خودرو ایرانول (Xp (90 حجم 2 لیتر
نمایش سریع

روغن دنده و دیفرانسیل خودرو ایرانول (Xp (90 حجم 2 لیتر

ایرانول XP با استفاده از روغن پایه پارافینیک مرغوب حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب مقاوم در مقابل فشارهای بالا (Extreme Pressure) تولید گردیده است.سطوح کارایی:APIGL-5MILL-2105 Dموارد کاربرد:در کلیه جعبه دنده های غیر اتوماتیک خودروهای سبک و سنگین و سایر وسایل نقلیه و کلیه سیستمهای انتقال نیرو  که استانداردهای فوق توصیه گردید..

روغن دنده و دیفرانسیل خودرو ایرانول (Xp (90 حجم 20 لیتر
نمایش سریع

روغن دنده و دیفرانسیل خودرو ایرانول (Xp (90 حجم 20 لیتر

ایرانول XP با استفاده از روغن پایه پارافینیک مرغوب حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب مقاوم در مقابل فشارهای بالا (Extreme Pressure) تولید گردیده است.سطوح کارایی:APIGL-5MILL-2105 Dموارد کاربرد:در کلیه جعبه دنده های غیر اتوماتیک خودروهای سبک و سنگین و سایر وسایل نقلیه و کلیه سیستمهای انتقال نیرو  که استانداردهای فوق توصیه گردید..

روغن دنده پارس مدوس 90 بشکه
عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

روغن دنده پارس مدوس 90 بشکه

3,100,000تومان

پارس مدوس با بهره گیری از روغن پایه و مواد افزودنی مناسب جهت استفاده در جعبه دنده های خودروهایی تحت شرایط عملیاتی ملایم و سرعت های لغزشی پایین تولید گردیده است.سطوح کارایی:GL-1API2975ISIRIویژگی ها:مقاومت در برابر اکسیداسیونروانکاری مناسب قطعاتسیالیت مناسبموارد کاربرد:جعبه دنده های دستیجعبه دنده های ساده و حلزونیجدول مشخصات:خواص عمومیواحد90140روش آز..

روغن دنده پارس مدوس 90 حجم 20 لیتر
عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

روغن دنده پارس مدوس 90 حجم 20 لیتر

310,000تومان

پارس مدوس با بهره گیری از روغن پایه و مواد افزودنی مناسب جهت استفاده در جعبه دنده های خودروهایی تحت شرایط عملیاتی ملایم و سرعت های لغزشی پایین تولید گردیده است.سطوح کارایی: GL-1 API 2975 ISIRI ویژگی ها:مقاومت در برابر اکسیداسیونروانکاری مناسب قطعاتسیالیت مناسبموارد کاربرد:جعبه دنده های دستیجعبه دنده های ساده و ح..

روغن دنده پارس مدوس ای پی 90 بشکه
نمایش سریع

روغن دنده پارس مدوس ای پی 90 بشکه

پارس مدوس ای پی با بهره گیری از روغن پایه مرغوب و مواد افزودنی ویژه EP به منظور تحمل در برابر فشار بالا (Extreme Pressure) جهت مصرف در جعبه دنده های دستی (غیر اتوماتیک) تحت شرایط عملیاتی متوسط تا سخت و مطابق با سطح کارایی API GL-4 تولید گردیده است.سطوح کارایی:GL-4API2105MIL-L-2873ISIRIویژگی ها:پایداری حرارتی بسیار خوبمقاومت در برابر اکسیداسیونحداکث..

روغن دنده پارس مدوس ای پی 90 حجم 1 لیتر
نمایش سریع

روغن دنده پارس مدوس ای پی 90 حجم 1 لیتر

پارس مدوس ای پی با بهره گیری از روغن پایه مرغوب و مواد افزودنی ویژه EP به منظور تحمل در برابر فشار بالا (Extreme Pressure) جهت مصرف در جعبه دنده های دستی (غیر اتوماتیک) تحت شرایط عملیاتی متوسط تا سخت و مطابق با سطح کارایی API GL-4 تولید گردیده است.سطوح کارایی:GL-4API2105MIL-L-2873ISIRIویژگی ها:پایداری حرارتی بسیار خوبمقاومت در برابر اکسیداسیونحداکث..

روغن دنده پارس مدوس ای پی 90 حجم 4 لیتر
نمایش سریع

روغن دنده پارس مدوس ای پی 90 حجم 4 لیتر

پارس مدوس ای پی با بهره گیری از روغن پایه مرغوب و مواد افزودنی ویژه EP به منظور تحمل در برابر فشار بالا (Extreme Pressure) جهت مصرف در جعبه دنده های دستی (غیر اتوماتیک) تحت شرایط عملیاتی متوسط تا سخت و مطابق با سطح کارایی API GL-4 تولید گردیده است.سطوح کارایی:GL-4API2105MIL-L-2873ISIRIویژگی ها:پایداری حرارتی بسیار خوبمقاومت در برابر اکسیداسیونحداکث..

روغن دنده پارس مدوس ای پی اس 90 بشکه
نمایش سریع

روغن دنده پارس مدوس ای پی اس 90 بشکه

پارس مدوس ای پی اس با بهره گیری از روغن پایه مرغوب و مواد افزودنی ویژه EP به منظور تحمل در برابر فشار بالا (Extreme Pressure) جهت استفاده در سیستم های انتقال قدرت و جعبه دنده های دستی (غیر اتوماتیک) مطابق با سطح کارایی API GL-5 تولید گردیده است.سطوح کارایی:DEXRON IIDGMC-3 & C-4AllisonTO-2CaterpillarP236.1MB55.6335Voith02F, 04D, 11A, 11B, 14A, 1..

روغن دنده پارس مدوس ای پی اس 90 حجم 1 لیتر
نمایش سریع

روغن دنده پارس مدوس ای پی اس 90 حجم 1 لیتر

پارس مدوس ای پی اس با بهره گیری از روغن پایه مرغوب و مواد افزودنی ویژه EP به منظور تحمل در برابر فشار بالا (Extreme Pressure) جهت استفاده در سیستم های انتقال قدرت و جعبه دنده های دستی (غیر اتوماتیک) مطابق با سطح کارایی API GL-5 تولید گردیده است.سطوح کارایی:DEXRON IIDGMC-3 & C-4AllisonTO-2CaterpillarP236.1MB55.6335Voith02F, 04D, 11A, 11B, 14A, 1..

روغن دنده پارس مدوس ای پی اس 90 حجم 4 لیتر
نمایش سریع

روغن دنده پارس مدوس ای پی اس 90 حجم 4 لیتر

پارس مدوس ای پی اس با بهره گیری از روغن پایه مرغوب و مواد افزودنی ویژه EP به منظور تحمل در برابر فشار بالا (Extreme Pressure) جهت استفاده در سیستم های انتقال قدرت و جعبه دنده های دستی (غیر اتوماتیک) مطابق با سطح کارایی API GL-5 تولید گردیده است.سطوح کارایی:DEXRON IIDGMC-3 & C-4AllisonTO-2CaterpillarP236.1MB55.6335Voith02F, 04D, 11A, 11B, 14A, 1..

روغن دنده کوپر SAE90 V حجم 1 لیتر
نمایش سریع

روغن دنده کوپر SAE90 V حجم 1 لیتر

روغن دنده کوپرV تهیه شده از روغن پارافینیک پالایش شده بسیار مرغوب با شاخص گرانروی بالا به همراه مواد افزودنی ویژه، قابلیت استفاده در جعبه دنده های دستی ماشین آلات سبک و سنگین تحت شرایط متوسط تا سخت کاری ( فشار و سرعت بالا) اکسل و دیفرانسیل خودروهای سبک و سنگین که روغن مطابق با سطح کیفی API GL-5 توصیه شده باشد را فراهم می آورد.ماده افزودنی خاص اضافه..

نمایش 1 تا 15 از 24 (2 صفحه)