10W

نوار کناری
حالت نمایش:
روغن صنعتی ایرانول قطره
نمایش سریع

روغن صنعتی ایرانول قطره

ایرانول قطره با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب با خاصیت پائین آوردن نقطه ریزش تولید گردیده است.موارد کاربرد:روغن مناسب جهت سیستم های روانکاری قطره ای و روانکاری شفت و غلاف پمپهای چاه عمیق و سایر روانکارهای عمومی سادهجدول مشخصات: خواص عمومی واحد 10W روش آزمون ASTM گ..

روغن موتور پارس دیزل ترابر 10W بشکه
نمایش سریع

روغن موتور پارس دیزل ترابر 10W بشکه

پارس دیزل ترابر روغن موتور چند درجه ای (مالتی گرید است که با بهره گیری از روغن پایه مرغوب و مواد افزودنی خاص برای استفاده در موتور های دیزلی سوپر شارژ و توربو شارژ مطابق با سطح کارایی API CF/CF-4 تولید گردیده است.سطوح کارایی: CF/CF-4 API A3/B4/E2 ACEA 228.1 MB VDS VOLVO 11379 ISI..

روغن موتور پارس پاسارگاد 10W بشکه
نمایش سریع

روغن موتور پارس پاسارگاد 10W بشکه

پارس پاسارگاد روغن موتور دیزلی است که با بهره گیری از روغن پایه مرغوب و مواد افزودنی مناسب برای استفاده در موتور های دیزلی سنگین و سوپر شارژ مطابق با سطح کارایی API CD تولید گردیده است.سطوح کارایی: SF/CC API 46152 B/C MIL-L- ویژگی ها:پایداری حرارتی و اکسیداسیون مطلوبخاصیت ضد سایشخواص پاک کنندگی و معلق کنندگی بسی..

روغن هیدرولیک ایرانول 10 بشکه
نمایش سریع

روغن هیدرولیک ایرانول 10 بشکه

ایرانول 10 با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی  مناسب تولید گردیده است.سطوح کارایی:APICB/SBDEFSTAN 91-43موارد کاربرد:روغن مناسب برای مصرف در سیستم های هیدرولیک STATIC نظیر بالابرهای سادهویژگی ها:دارای خاصیت ضد سائیدگیمحافظت از خوردگی و زنگ زدگی قطعاتجدول مشخصات:خواص عمومیواحد10Wروش آزمون ASTMگرا..

روغن هیدرولیک ایرانول 10 حجم 20 لیتر
نمایش سریع

روغن هیدرولیک ایرانول 10 حجم 20 لیتر

ایرانول 10 با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی  مناسب تولید گردیده است.سطوح کارایی: API CB/SB DEF STAN 91-43 موارد کاربرد:روغن مناسب برای مصرف در سیستم های هیدرولیک STATIC نظیر بالابرهای سادهویژگی ها:دارای خاصیت ضد سائیدگیمحافظت از خوردگی و زنگ زدگی قطعاتجدول مشخص..

روغن هیدرولیک ایرانول 10 حجم 20 لیتر
نمایش سریع

روغن هیدرولیک ایرانول 10 حجم 20 لیتر

ایرانول 10 با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب تولید گردیده است.سطوح کارایی:APICB/SBDEFSTAN 91-43موارد کاربرد:روغن مناسب برای مصرف در سیستم های هیدرولیک STATIC نظیر بالابرهای سادهویژگی ها:دارای خاصیت ضد سائیدگیمحافظت از خوردگی و زنگ زدگی قطعاتجدول مشخصات: روش آزمون ASTM 10W و..

نمایش 1 تا 6 از 6 (1 صفحه)