CI-4/SL

نوار کناری
حالت نمایش:
روغن موتور پارس سوپر پایدار 10W40 بشکه
نمایش سریع

روغن موتور پارس سوپر پایدار 10W40 بشکه

پارس سوپر پایدار، روغن موتور چند درجه ای (مالتی گرید) است که با بهره گیری از روغن پایه سنتزی بسیار مرغوب و مواد افزودنی ویژه برای استفاده در کلیه خودروهای دیزلی پیشرفته مطابق با سطح کارایی API CI-4/SL تولید گردیده است.سطوح کارایی:CI-4/SLAPIE7-04/E5-02/E3-96ACEAP228.3MBM3275MANVDS-3VOLVO20078/77CumminsEO-M PlusMACK13381ISIRIموارد کاربرد:موتورهای دیز..

روغن موتور پارس سوپر پایدار 10W40 حجم 20 لیتر
عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

روغن موتور پارس سوپر پایدار 10W40 حجم 20 لیتر

پارس سوپر پایدار، روغن موتور چند درجه ای (مالتی گرید) است که با بهره گیری از روغن پایه سنتزی بسیار مرغوب و مواد افزودنی ویژه برای استفاده در کلیه خودروهای دیزلی پیشرفته مطابق با سطح کارایی API CI-4/SL تولید گردیده است.سطوح کارایی: CI-4/SL API E7-04/E5-02/E3-96 ACEA P228.3 MB M3275 MAN ..

روغن موتور پارس سوپر پایدار 15W40 بشکه
نمایش سریع

روغن موتور پارس سوپر پایدار 15W40 بشکه

پارس سوپر پایدار، روغن موتور چند درجه ای (مالتی گرید) است که با بهره گیری از روغن پایه سنتزی بسیار مرغوب و مواد افزودنی ویژه برای استفاده در کلیه خودروهای دیزلی پیشرفته مطابق با سطح کارایی API CI-4/SL تولید گردیده است.سطوح کارایی:CI-4/SLAPIE7-04/E5-02/E3-96ACEAP228.3MBM3275MANVDS-3VOLVO20078/77CumminsEO-M PlusMACK13381ISIRIموارد کاربرد:موتورهای دیز..

روغن موتور پارس سوپر پایدار 15W40 حجم 20 لیتر
عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

روغن موتور پارس سوپر پایدار 15W40 حجم 20 لیتر

480,000تومان

پارس سوپر پایدار، روغن موتور چند درجه ای (مالتی گرید) است که با بهره گیری از روغن پایه سنتزی بسیار مرغوب و مواد افزودنی ویژه برای استفاده در کلیه خودروهای دیزلی پیشرفته مطابق با سطح کارایی API CI-4/SL تولید گردیده است.سطوح کارایی:CI-4/SLAPIE7-04/E5-02/E3-96ACEAP228.3MBM3275MANVDS-3VOLVO20078/77CumminsEO-M PlusMACK13381ISIRIموارد کاربرد:موتورهای دیز..

نمایش 1 تا 4 از 4 (1 صفحه)