روغن دنده

نوار کناری
حالت نمایش:
ایرانول ATF II
عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

ایرانول ATF II

61,000تومان

ایرانول ATF-II با استفاده از روغن پايه پارافينيك بسيار مرغوب حاصل از پالايش برشی از نفت خام و انجام فرآيند پالایش با هیدروژن (Hydro finishing) و مواد افزودنی ویژه با خواص عالی انتقال نیرو، ضد سائیدگی و ضد اکسیداسیون تولید گردیده است.سطوح کارایی: GM Dexron IID Ford Mercon Allison C-4 Caterpillar ..

بهران اتوماتیک II فلزی حجم 1 لیتر
نمایش سریع

بهران اتوماتیک II فلزی حجم 1 لیتر

61,000تومان

بهران اتوماتیکII،یک سیال انتقال نیروی اتوماتیک نیمه سینتتیک است که برای استفاده در جعبه دنده های اتوماتیک (خودکار) و جعبه فرمان هیدرولیک انواع خودروهای بنزینی و دیزلی و همچنین سیستم هیدرولیک بسیاری از دستگاه های صنعتی،استفاده می شود.این محصول با استفاده از روغن پایه  و مواد افزودنی مرغوب، تهیه می شود.بهران اتوماتیک II را شرکت های Voith، ZFو MA..

بهران سمند 75W80 حجم 2.5 لیتر
عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

بهران سمند 75W80 حجم 2.5 لیتر

112,000تومان

بهران سمند روغن دنده مرغوب با قدرت تحمل بار بسیار خوب است که با درجات گرانروی مختلف و در انواع نیمه سینتتیک و معدنی تهیه شده و برای روانکاری سیستم انتقال نیروی دستی انواع خودروهای بنزینی و دیزلی سبک و سنگین که در شرایط بار و دمای بالا کار می کنند، پیشنهاد می شود.بهران سمند با استفاده از روغن پایه معدنی و سینتتیک مرغوب و مواد افزودنی مناسب، تهیه می ..

بهران سمند 85W90 حجم 4 لیتر
نمایش سریع

بهران سمند 85W90 حجم 4 لیتر

120,000تومان

بهران سمند روغن دنده مرغوب با قدرت تحمل بار بسیار خوب است که با درجات گرانروی مختلف و در انواع نیمه سینتتیک و معدنی تهیه شده و برای روانکاری سیستم انتقال نیروی دستی انواع خودروهای بنزینی و دیزلی سبک و سنگین که در شرایط بار و دمای بالا کار می کنند، پیشنهاد می شود.بهران سمند با استفاده از روغن پایه معدنی و سینتتیک مرغوب و مواد افزودنی مناسب، تهیه می ..

روغن دنده BT ATF III حجم 1 لیتر
عدم موجودی در انبار
نمایش سریع
روغن دنده اتوماتیک ایرانول ATF III بشکه
نمایش سریع

روغن دنده اتوماتیک ایرانول ATF III بشکه

ایرانول ATF-III با استفاده از روغن پايه پارافينيك بسيار مرغوب حاصل از پالايش برشی از نفت خام و انجام فرآيند هیدروژناسیون (Hydro finishing) و مواد افزودنی ویژه با خواص عالی انتقال نیرو، ضد سائیدگی و ضد اکسیداسیون تولید گردیده است.سطوح کارایی:GM DEXRONIIIGدارای تائیدیه  از شرکت VOITH  و ZF آلمانموارد کاربرد:این روغن در کلیه جعبه دنده های ات..

روغن دنده اتوماتیک ایرانول ATF III یک لیتری
عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

روغن دنده اتوماتیک ایرانول ATF III یک لیتری

72,000تومان

ایرانول ATF-III با استفاده از روغن پايه پارافينيك بسيار مرغوب حاصل از پالايش برشی از نفت خام و انجام فرآيند هیدروژناسیون (Hydro finishing) و مواد افزودنی ویژه با خواص عالی انتقال نیرو، ضد سائیدگی و ضد اکسیداسیون تولید گردیده است.سطوح کارایی: GM DEXRON IIIG دارای تائیدیه  از شرکت VOITH  و ZF آلمانموارد کاربرد:این روغ..

روغن دنده اتوماتیک مارون II حجم 1 لیتر
نمایش سریع

روغن دنده اتوماتیک مارون II حجم 1 لیتر

روغن دنده اتوماتیک مارون II ترکیبی از روغن پایه نیمه سنتزی و مواد افزودنی ویژه می باشد که در سیستم های انتقال قدرت اتوماتیک و جعبه فرمان هیدرولیک انواع خودروهای بنزینی و دیزلی سبک و همچنین برخی کاربری های صنعتی قابلیت کارایی مطلوبی مطابق با استاندارد GM DEXRON II-D دارد. مجموعه ای از خواص انتقال قدرت شامل خواص ضد سایش، ضد خوردگی و ضد کف و همچنین خو..

روغن دنده اتوماتیک مارون II حجم بشکه
نمایش سریع

روغن دنده اتوماتیک مارون II حجم بشکه

روغن دنده اتوماتیک مارون II ترکیبی از روغن پایه نیمه سنتزی و مواد افزودنی ویژه می باشد که در سیستم های انتقال قدرت اتوماتیک و جعبه فرمان هیدرولیک انواع خودروهای بنزینی و دیزلی سبک و همچنین برخی کاربری های صنعتی قابلیت کارایی مطلوبی مطابق با استاندارد GM DEXRON II-D دارد. مجموعه ای از خواص انتقال قدرت شامل خواص ضد سایش، ضد خوردگی و ضد کف و همچنین خو..

روغن دنده ایرانول (EP (75W بشکه
نمایش سریع

روغن دنده ایرانول (EP (75W بشکه

ایرانول EP با استفاده از روغن پايه پارافينيك مرغوب حاصل از پالايش برشی از نفت خام و مواد افزودني مناسب مقاوم در مقابل فشارهای بالا (Extreme Pressure) توليد گرديده است.سطح کارایی:APIGL-4موارد کاربرد:این روغن برای جعبه دنده های غیر اتوماتیک خودروهای سبک وسنگین که در شرایط سرعت بالا ، گشتاور پائین و یا سرعت پائین ،گشتـاور بالا کار می کنند مناسب می باش..

روغن دنده ایرانول (EP (80W بشکه
نمایش سریع

روغن دنده ایرانول (EP (80W بشکه

ایرانول EP با استفاده از روغن پايه پارافينيك مرغوب حاصل از پالايش برشی از نفت خام و مواد افزودني مناسب مقاوم در مقابل فشارهای بالا (Extreme Pressure) توليد گرديده است.سطح کارایی:APIGL-4موارد کاربرد:این روغن برای جعبه دنده های غیر اتوماتیک خودروهای سبک وسنگین که در شرایط سرعت بالا ، گشتاور پائین و یا سرعت پائین ،گشتـاور بالا کار می کنند مناسب می باش..

روغن دنده ایرانول (EP (80W حجم 2 لیتر
نمایش سریع

روغن دنده ایرانول (EP (80W حجم 2 لیتر

ایرانول EP با استفاده از روغن پايه پارافينيك مرغوب حاصل از پالايش برشی از نفت خام و مواد افزودني مناسب مقاوم در مقابل فشارهای بالا (Extreme Pressure) توليد گرديده است.سطح کارایی:APIGL-4موارد کاربرد:این روغن برای جعبه دنده های غیر اتوماتیک خودروهای سبک وسنگین که در شرایط سرعت بالا ، گشتاور پائین و یا سرعت پائین ،گشتـاور بالا کار می کنند مناسب می باش..

روغن دنده ایرانول (EP(80W حجم 1 لیتر
نمایش سریع

روغن دنده ایرانول (EP(80W حجم 1 لیتر

ایرانول EP با استفاده از روغن پايه پارافينيك مرغوب حاصل از پالايش برشی از نفت خام و مواد افزودني مناسب مقاوم در مقابل فشارهای بالا (Extreme Pressure) توليد گرديده است.سطح کارایی:APIGL-4موارد کاربرد:این روغن برای جعبه دنده های غیر اتوماتیک خودروهای سبک وسنگین که در شرایط سرعت بالا ، گشتاور پائین و یا سرعت پائین ،گشتـاور بالا کار می کنند مناسب می باش..

روغن دنده ایرانول 2 لیتر EP 75W80
عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

روغن دنده ایرانول 2 لیتر EP 75W80

ایرانول EP با استفاده از روغن پايه پارافينيك مرغوب حاصل از پالايش برشی از نفت خام و مواد افزودني مناسب مقاوم در مقابل فشارهای بالا (Extreme Pressure) توليد گرديده است.سطح کارایی:APIGL-4موارد کاربرد:این روغن برای جعبه دنده های غیر اتوماتیک خودروهای سبک وسنگین که در شرایط سرعت بالا ، گشتاور پائین و یا سرعت پائین ،گشتـاور بالا کار می کنند مناسب می باش..

روغن دنده ایرانول 85W140) EP) بشکه
نمایش سریع

روغن دنده ایرانول 85W140) EP) بشکه

ایرانول EP با استفاده از روغن پايه پارافينيك مرغوب حاصل از پالايش برشی از نفت خام و مواد افزودني مناسب مقاوم در مقابل فشارهای بالا (Extreme Pressure) توليد گرديده است.سطح کارایی:APIGL-4موارد کاربرد:این روغن برای جعبه دنده های غیر اتوماتیک خودروهای سبک وسنگین که در شرایط سرعت بالا ، گشتاور پائین و یا سرعت پائین ،گشتـاور بالا کار می کنند مناسب می باش..

نمایش 1 تا 15 از 264 (18 صفحه)