20 لیتری

نوار کناری
حالت نمایش:
 ایرانول روغن هیدرولیک H68 حجم 20 لیتر
نمایش سریع

ایرانول روغن هیدرولیک H68 حجم 20 لیتر

ایرانول H  با استفاده از روغن پایه پارافینیک مرغوب حاصل از پالایش برشی از نفت خام و انجام  فرآیند هیدروژیناسیون و همچنین مواد افزودنی ضد سائیدگی،ضد اکسیداسیون و ضد زنگ زدگی تولید گردیده است.سطوح کارایی: DIN 51524 Part-II (HLP) DENISON HF-0 ISIRI 6423 موارد کاربرد:سیستم های هیدرولیک و انتق..

ایرانول  (D-7000 (40 حجم 20 لیتر
عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

ایرانول (D-7000 (40 حجم 20 لیتر

330,000تومان

ایرانول D-7000 با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب جهت مصرف در موتورهای دیزلی سنگین به منظور استفاده در شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده است.سطوح کارایی:APICD/SEMIL-L2104DAllisonC-3CaterpillarTO-2ISIRI6279موارد کاربرد:جهت مصرف در موتورهای دیزلی سوپر شارژ در مواردی که سطوح کارایی فوق توسط سازنده ت..

ایرانول (D-5000(50 حجم 20 لیتر
نمایش سریع

ایرانول (D-5000(50 حجم 20 لیتر

ایرانول D-5000 با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی  مناسب بمنظور استفاده در شرایط آب و هوایی و جاده ای ایران نیز تولید گردیده است.سطوح کارایی:APICDISIRI1342موارد کاربرد:جهت مصرف در موتورهای دیزلی سوپر شارژ در مواردی که سطوح کارایی فوق توسط سازنده توصیه گردیده است.ویژگی ها:خاصیت ضد سائیدگی و ممانعت از..

ایرانول (D-7000 (20W50 حجم 20 لیتر
نمایش سریع

ایرانول (D-7000 (20W50 حجم 20 لیتر

ایرانول D-7000 با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب جهت مصرف در موتورهای دیزلی سنگین به منظور استفاده در شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده است.سطوح کارایی:APICD/SEMIL-L2104DAllisonC-3CaterpillarTO-2ISIRI6279موارد کاربرد:جهت مصرف در موتورهای دیزلی سوپر شارژ در مواردی که سطوح کارایی فوق توسط سازنده ت..

ایرانول (D-7000 (50 حجم 20 لیتر
عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

ایرانول (D-7000 (50 حجم 20 لیتر

340,000تومان

ایرانول D-7000 با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب جهت مصرف در موتورهای دیزلی سنگین به منظور استفاده در شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده است.سطوح کارایی:APICD/SEMIL-L2104DAllisonC-3CaterpillarTO-2ISIRI6279موارد کاربرد:جهت مصرف در موتورهای دیزلی سوپر شارژ در مواردی که سطوح کارایی فوق توسط سازنده ت..

ایرانول D-17000 پلاس (15W40) حجم 20 لیتر
عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

ایرانول D-17000 پلاس (15W40) حجم 20 لیتر

500,000تومان

ایرانول D-17000 PLUS با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی  از نفت خام  با شاخص گرانروی بالا و انجام فرآیند تصفیه با هیدروژن (Hydrofinishing)  و مواد افزودنی مناسب جهت مصرف در موتورهای دیزلی سنگین به منظور استفاده در شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده است.سطوح کارایی:APICH-4VOLVOVDS2ISIRI11380موارد کاربرد:جهت مصرف در..

ایرانول D-17000 پلاس (20W50)  حجم 20 لیتر
عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

ایرانول D-17000 پلاس (20W50) حجم 20 لیتر

500,000تومان

ایرانول D-17000 PLUS با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی  از نفت خام  با شاخص گرانروی بالا و انجام فرآیند تصفیه با هیدروژن (Hydrofinishing)  و مواد افزودنی مناسب جهت مصرف در موتورهای دیزلی سنگین به منظور استفاده در شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده است.سطوح کارایی:APICH-4VOLVOVDS2ISIRI11380موارد کاربرد:جهت مصرف در..

ایرانول D-9000 پلاس (15W40) حجم 20 لیتر
عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

ایرانول D-9000 پلاس (15W40) حجم 20 لیتر

400,000تومان

ایرانول D-9000 PLUS با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام با شاخص گرانروی بالا و انجام فرآیند تصفیه با هیدروژن(Hydrofinishing)  و مواد افزودنی مناسب جهت مصرف در موتورهای دیزلی سنگین به منظور استفاده در شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده است.سطوح کارایی:APICF-4/CF/SJVOLVOVDSMB228.0،228.1ACEAA2-96،B2-98..

ایرانول D-9000 پلاس(20W50) حجم 20 لیتر
عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

ایرانول D-9000 پلاس(20W50) حجم 20 لیتر

400,000تومان

ایرانول D-9000 PLUS با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام با شاخص گرانروی بالا و انجام فرآیند تصفیه با هیدروژن(Hydrofinishing)  و مواد افزودنی مناسب جهت مصرف در موتورهای دیزلی سنگین به منظور استفاده در شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده است.سطوح کارایی:APICF-4/CF/SJVOLVOVDSMB228.0،228.1ACEAA2-96،B2-98..

ایرانول الوند 40 حجم 20 لیتر
عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

ایرانول الوند 40 حجم 20 لیتر

الوند با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب با خواص ضد سائیدگی و ممانعت از خوردگی قطعات موتور تولید گردیده است.سطوح کارایی:APISC/CCISIRI585موارد کاربرد:این روغن موتور مناسب جهت مصرف در موتورهای بنزینی و دیزلی سبک غیر سوپر شارژ در مواردی که سطح کیفیت فوق توصیه شده است کاربرد دارد.مشخصات (حدمعمول):روش آ..

ایرانول الوند 50 حجم 20 لیتر
عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

ایرانول الوند 50 حجم 20 لیتر

الوند با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب با خواص ضد سائیدگی و ممانعت از خوردگی قطعات موتور تولید گردیده است.سطوح کارایی:APISC/CCISIRI585موارد کاربرد:این روغن موتور مناسب جهت مصرف در موتورهای بنزینی و دیزلی سبک غیر سوپر شارژ در مواردی که سطح کیفیت فوق توصیه شده است کاربرد دارد.جدول مشخصات: ..

ایرانول تاپ انجین (10W40) حجم 20 لیتر
نمایش سریع

ایرانول تاپ انجین (10W40) حجم 20 لیتر

ایرانول Top Engin با استفاده از روغن پایه ی نیمه سنتتیک گزینش شده و مواد افزودنی بسیار مرغوب، جهت مصرف در جدیدترین مدل های موتورهای دیزلی سنگین به منظور استفاده در تمامی فصول و شرایط  آب و هوایی ایران تولید گردیده است.سطوح کارایی:APICI-4/CF/SLVOLVOVDS-3MAN3275MB228.3ACEAA3،B3،B4،E7موارد کاربرد:جهت مصرف در کلیه موتورهای دیزلی چهارزمانه،سوپر شار..

ایرانول تاپ انجین (15W40) حجم 20 لیتر
عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

ایرانول تاپ انجین (15W40) حجم 20 لیتر

500,000تومان

ایرانول Top Engin با استفاده از روغن پایه ی نیمه سنتتیک گزینش شده و مواد افزودنی بسیار مرغوب، جهت مصرف در جدیدترین مدل های موتورهای دیزلی سنگین به منظور استفاده در تمامی فصول و شرایط  آب و هوایی ایران تولید گردیده است.سطوح کارایی:APICI-4/CF/SLVOLVOVDS-3MAN3275MB228.3ACEAA3،B3،B4،E7موارد کاربرد:جهت مصرف در کلیه موتورهای دیزلی چهارزمانه،سوپر شار..

ایرانول سوما 25w50 حجم 20 لیتر
عدم موجودی در انبار
نمایش سریع

ایرانول سوما 25w50 حجم 20 لیتر

353,000تومان

ایرانول سوما  SOUMA با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام با شاخص گرانروی بالا و انجام فرآیند پالایش با هیدروژن (Hydro finishing) و مواد افزودنی مناسب جهت مصرف در موتورهای دیزلی سنگین به منظور استفاده در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی تولید گردیده است.سطوح کارایی:APICD/SFISIRI1342موارد کاربرد:جهت مصرف در کلیه موتورهای..

ایرانول مدیسا 20W50 حجم 20 لیتر
نمایش سریع

ایرانول مدیسا 20W50 حجم 20 لیتر

روغن موتور ایرانول مدیسا به‌صورت چند درجه‌اي، با استفاده از روغن پایه‌ی پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مرغوب، جهت استفاده در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده‌ است.سطوح کارایی:APISE/CCISIRI1343موارد کاربرد:مناسب جهت مصرف در خودروهای بنزینی طراحی شده تا سال 1979 میلادی و دیزلی سوپر شارژ در مواقعی که استاندارد ..

نمایش 1 تا 15 از 145 (10 صفحه)