1 پوندی

نوار کناری
حالت نمایش:
گریس صابون سدیم بهران آبنوس 1 ظرفیت 1 پوند
نمایش سریع

گریس صابون سدیم بهران آبنوس 1 ظرفیت 1 پوند

بهران آبنوس گریس معدنی مقاوم در دماهای بالا می باشد که با پایه صابون سدیم تولید می شود. این گریس بافت نرم و نقطه قطره شدن بالا دارد که برای روانکاری سیستم های تحت بار و سرعت بالا و با گستره دمایی (100 تا 20- درجه سانتی گراد) توصیه می شود.این محصول برای روانکاری انواع یاتاقان های توپی و غلتکی و همچنین آب بندی پمپ ها کاربرد دارد.گریس های با پایه صابو..

گریس صابون سدیم بهران آبنوس 2 ظرفیت 1 پوند
نمایش سریع

گریس صابون سدیم بهران آبنوس 2 ظرفیت 1 پوند

بهران آبنوس گریس معدنی مقاوم در دماهای بالا می باشد که با پایه صابون سدیم تولید می شود. این گریس بافت نرم و نقطه قطره شدن بالا دارد که برای روانکاری سیستم های تحت بار و سرعت بالا و با گستره دمایی (100 تا 20- درجه سانتی گراد) توصیه می شود.این محصول برای روانکاری انواع یاتاقان های توپی و غلتکی و همچنین آب بندی پمپ ها کاربرد دارد.گریس های با پایه صابو..

گریس صابون سدیم بهران آبنوس 3 ظرفیت 1 پوند
نمایش سریع

گریس صابون سدیم بهران آبنوس 3 ظرفیت 1 پوند

بهران آبنوس گریس معدنی مقاوم در دماهای بالا می باشد که با پایه صابون سدیم تولید می شود. این گریس بافت نرم و نقطه قطره شدن بالا دارد که برای روانکاری سیستم های تحت بار و سرعت بالا و با گستره دمایی (100 تا 20- درجه سانتی گراد) توصیه می شود.این محصول برای روانکاری انواع یاتاقان های توپی و غلتکی و همچنین آب بندی پمپ ها کاربرد دارد.گریس های با پایه صابو..

گریس صابون سدیم بهران آبنوس 4 ظرفیت 1 پوند
نمایش سریع

گریس صابون سدیم بهران آبنوس 4 ظرفیت 1 پوند

بهران آبنوس گریس معدنی مقاوم در دماهای بالا می باشد که با پایه صابون سدیم تولید می شود. این گریس بافت نرم و نقطه قطره شدن بالا دارد که برای روانکاری سیستم های تحت بار و سرعت بالا و با گستره دمایی (100 تا 20- درجه سانتی گراد) توصیه می شود.این محصول برای روانکاری انواع یاتاقان های توپی و غلتکی و همچنین آب بندی پمپ ها کاربرد دارد.گریس های با پایه صابو..

گریس صابون لیتیوم بهران یاقوت 1 ظرفیت 1 پوند
نمایش سریع

گریس صابون لیتیوم بهران یاقوت 1 ظرفیت 1 پوند

بهران یاقوت گریس چند منظوره معدنی است که با پایه صابون لیتیوم تولید می شود. این گریس الیاف کوتاه و بافت نرم دارد که برای روانکاری انواع ماشین آلات در شرایط سخت و گستره دمایی وسیع (120 تا 20- درجه سانتی گراد) توصیه می شود.این محصول برای روانکاری انواع یاتاقان های ماشین آلات در شرایط بسیار سخت و آب بندی پمپ های کاربرد دارد. گریس بهران یاقوت دارای تای..

گریس صابون لیتیوم بهران یاقوت 2 ظرفیت 1 پوند
نمایش سریع

گریس صابون لیتیوم بهران یاقوت 2 ظرفیت 1 پوند

بهران یاقوت گریس چند منظوره معدنی است که با پایه صابون لیتیوم تولید می شود. این گریس الیاف کوتاه و بافت نرم دارد که برای روانکاری انواع ماشین آلات در شرایط سخت و گستره دمایی وسیع (120 تا 20- درجه سانتی گراد) توصیه می شود.این محصول برای روانکاری انواع یاتاقان های ماشین آلات در شرایط بسیار سخت و آب بندی پمپ های کاربرد دارد. گریس بهران یاقوت دارای تای..

گریس صابون لیتیوم بهران یاقوت 3 ظرفیت 1 پوند
نمایش سریع

گریس صابون لیتیوم بهران یاقوت 3 ظرفیت 1 پوند

بهران یاقوت گریس چند منظوره معدنی است که با پایه صابون لیتیوم تولید می شود. این گریس الیاف کوتاه و بافت نرم دارد که برای روانکاری انواع ماشین آلات در شرایط سخت و گستره دمایی وسیع (120 تا 20- درجه سانتی گراد) توصیه می شود.این محصول برای روانکاری انواع یاتاقان های ماشین آلات در شرایط بسیار سخت و آب بندی پمپ های کاربرد دارد. گریس بهران یاقوت دارای تای..

گریس صابون لیتیوم بهران یاقوت EP1 ظرفیت 1 پوندی
نمایش سریع

گریس صابون لیتیوم بهران یاقوت EP1 ظرفیت 1 پوندی

بهران یاقوت EP گریس چند منظوره معدنی مرغوب با ویژگی تحمل بار عالی است که با پایه صابون لیتیوم و مواد افزودنی مناسب تولید می شود. این گریس الیاف کوتاه و بافت نرم دارد که برای روانکاری انواع ماشین آلات در شرایط سخت و گستره دمایی وسیع (120 تا 20- درجه) توصیه می شود. این محصول برای روانکاری انواع یاتاقان های ماشین آلات در شرایط بسیار سخت، بار و دمای با..

گریس صابون لیتیوم بهران یاقوت EP2 ظرفیت 1 پوندی
نمایش سریع

گریس صابون لیتیوم بهران یاقوت EP2 ظرفیت 1 پوندی

بهران یاقوت EP گریس چند منظوره معدنی مرغوب با ویژگی تحمل بار عالی است که با پایه صابون لیتیوم و مواد افزودنی مناسب تولید می شود. این گریس الیاف کوتاه و بافت نرم دارد که برای روانکاری انواع ماشین آلات در شرایط سخت و گستره دمایی وسیع (120 تا 20- درجه) توصیه می شود. این محصول برای روانکاری انواع یاتاقان های ماشین آلات در شرایط بسیار سخت، بار و دمای با..

گریس صابون لیتیوم بهران یاقوت EP3 ظرفیت 1 پوندی
نمایش سریع

گریس صابون لیتیوم بهران یاقوت EP3 ظرفیت 1 پوندی

بهران یاقوت EP گریس چند منظوره معدنی مرغوب با ویژگی تحمل بار عالی است که با پایه صابون لیتیوم و مواد افزودنی مناسب تولید می شود. این گریس الیاف کوتاه و بافت نرم دارد که برای روانکاری انواع ماشین آلات در شرایط سخت و گستره دمایی وسیع (120 تا 20- درجه) توصیه می شود. این محصول برای روانکاری انواع یاتاقان های ماشین آلات در شرایط بسیار سخت، بار و دمای با..

گریس صابون کلسیم بهران کهربا 1 ظرفیت 1 پوند
نمایش سریع

گریس صابون کلسیم بهران کهربا 1 ظرفیت 1 پوند

بهران کهربا گریس معدنی مقاوم در برابر آب است که با پایه صابون کلسیم تولید می شود. این گریس بافت نرم (کره ای) و الیاف کوتاه دارد و برای روانکاری انواع ماشین آلات در درجه حرارت متوسط (70 تا 20- درجه سانتی گراد) توصیه می شود.این محصول برای روانکاری یاتاقان ها، اتصالات محوری، بستر های کشویی و جعبه دنده های فرمان دستگاه های صنعتی کاربرد دارد. گریس با پا..

گریس صابون کلسیم بهران کهربا 1 ظرفیت 1 پوند
نمایش سریع

گریس صابون کلسیم بهران کهربا 1 ظرفیت 1 پوند

بهران کهربا گریس معدنی مقاوم در برابر آب است که با پایه صابون کلسیم تولید می شود. این گریس بافت نرم (کره ای) و الیاف کوتاه دارد و برای روانکاری انواع ماشین آلات در درجه حرارت متوسط (70 تا 20- درجه سانتی گراد) توصیه می شود.این محصول برای روانکاری یاتاقان ها، اتصالات محوری، بستر های کشویی و جعبه دنده های فرمان دستگاه های صنعتی کاربرد دارد. گریس با پا..

گریس صابون کلسیم بهران کهربا 2 ظرفیت 1 پوند
نمایش سریع

گریس صابون کلسیم بهران کهربا 2 ظرفیت 1 پوند

بهران کهربا گریس معدنی مقاوم در برابر آب است که با پایه صابون کلسیم تولید می شود. این گریس بافت نرم (کره ای) و الیاف کوتاه دارد و برای روانکاری انواع ماشین آلات در درجه حرارت متوسط (70 تا 20- درجه سانتی گراد) توصیه می شود.این محصول برای روانکاری یاتاقان ها، اتصالات محوری، بستر های کشویی و جعبه دنده های فرمان دستگاه های صنعتی کاربرد دارد. گریس با پا..

گریس صابون کلسیم بهران کهربا 3 ظرفیت 1 پوند
نمایش سریع

گریس صابون کلسیم بهران کهربا 3 ظرفیت 1 پوند

بهران کهربا گریس معدنی مقاوم در برابر آب است که با پایه صابون کلسیم تولید می شود. این گریس بافت نرم (کره ای) و الیاف کوتاه دارد و برای روانکاری انواع ماشین آلات در درجه حرارت متوسط (70 تا 20- درجه سانتی گراد) توصیه می شود.این محصول برای روانکاری یاتاقان ها، اتصالات محوری، بستر های کشویی و جعبه دنده های فرمان دستگاه های صنعتی کاربرد دارد. گریس با پا..

گریس صابون کلسیم بهران کهربا 4 ظرفیت 1 پوند
نمایش سریع

گریس صابون کلسیم بهران کهربا 4 ظرفیت 1 پوند

بهران کهربا گریس معدنی مقاوم در برابر آب است که با پایه صابون کلسیم تولید می شود. این گریس بافت نرم (کره ای) و الیاف کوتاه دارد و برای روانکاری انواع ماشین آلات در درجه حرارت متوسط (70 تا 20- درجه سانتی گراد) توصیه می شود.این محصول برای روانکاری یاتاقان ها، اتصالات محوری، بستر های کشویی و جعبه دنده های فرمان دستگاه های صنعتی کاربرد دارد. گریس با پا..

نمایش 1 تا 15 از 19 (2 صفحه)